สถานะการทำงานของเครื่อง SERVER

Update ทุก ๆ 1 นาที 02-08-2021 06:16:16
Host Status
EDU_IT online
EDU_MIS online
EDU_JOURNAL offline
EDUTECHNO online
SW WIFI online
L3 SW online

Temperature and Tumidity Room

Data by.thingspeak