สถานะการทำงานของเครื่อง SERVER

Update ทุก ๆ 1 นาที 29-11-2022 04:44:58
Host Status
VM_1 online
VM_2 online
EDU_IT online
EDU_MIS online
EDUTECHNO online
SW WIFI online
L3 SW online

Temperature and Tumidity Room

Data by.thingspeak