อัตราค่าลงทะเบียน Workshop

    Half-day Pre-conference Workshop (July 5, 2018)

ผู้เข้าร่วม สมัครออนไลน์ (ก่อน 1 พฤษภาคม 2561) สมัครหน้างาน (5 กรกฎาคม 2561)
500 บาท 800 บาท


อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม ก่อน
30 เม.ย. 2561
หลัง
30 เม.ย. 2561
หมายเหตุ
ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์และบุคคลทั่วไป Oral และ Poster) 3,800 4,300 รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง(เฉพาะในวันนำเสนอ)
ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 2,800 3,000 รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง(เฉพาะในวันนำเสนอ)
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Co-presenter อาจารย์และบุคคลทั่วไป) 1,800 2,000 รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง(เฉพาะในวันนำเสนอ)
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Co-presenter นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 1,000 1,300 รวมเอกสารและอาหารกลางวัน+อาหารว่าง(เฉพาะในวันนำเสนอ)
ผู้เข้าร่วม 3,300 ** (ชำระเงินที่จุดลงทะเบียน)


ราคานี้ไม่รวม Reception cocktail วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ สามารถซื้อคูปองได้ที่จุดลงทะเบียน

Contact Info

  • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-337-386
  • 073-348-322
  • grad.edupsu@gmail.com
  • www.nicepsu2018.com