Loading...

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

สมัครนำเสนอผลงานได้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2566 และส่งบทคัดย่อเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาได้ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566 และชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อได้รับการตอบรับให้ส่งบทความได้ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 แต่ถ้าให้ดีที่สุดควรดำเนินการสมัคร ส่งบทคัดย่อ และชำระเงินก่อนกำหนดเวลานะครับ

สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ผ่านทุกช่องทางครับ ไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านธนาคาร การโอนผ่านโทรศัพท์มือถือ และที่สำคัญอย่าลืมอัพโหลดหลักฐานการโอนด้วยนะครับ

ท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินขอให้กรอกข้อมูลสำหรับการขอใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจนใน ขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมงานนะครับ และทางผู้จัดจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ ทางไปรษณีย์ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2566 ครับ

บทความที่สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอนั้นจะรับเฉพาะบทความวิจัยนะครับ และอยู่ในหัวข้อทั้ง 10 หัวข้อในด้านการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์ เท่านั้นครับ

เฉพาะบทคัดย่อภาษาไทยได้ครับ

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการได้ตรวจสอบการปรับแก้ แล้วจะได้รับการตอบรับให้นำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ครับ โดยท่านจะ สามารถดาวน์โหลด Proceedings ฉบับเต็มได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ครับ

ท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานหลังจากที่ท่านได้ส่งบทความฉบับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการแล้ว โดยทางผู้จัด จะส่งอีเมลหนังสือตอบรับให้ท่านภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำหรับเกียรติบัตรที่ท่านจะได้รับมี 2 ฉบับนะครับ คือ เกียรติบัตรการเข้าร่วมงาน และเกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้จากระบบในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ครับ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่าง ๆ ได้จากระบบโดยการ Login เข้าสู่ระบบ และรายการแสดงสถานะจะปรากฎให้ท่านผ่านหน้าจอ อีกทั้งในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน จะมีอีเมลจากระบบการประชุมฯ แจ้งถึงท่านด้วยครับ หากอีเมลไม่อยู่ใน inbox ท่าน สามารถตรวจสอบได้จาก Junk mail นะครับ

ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดส่งบทความ การชำระเงิน การนำเสนอ สามารถสอบถามได้ที่
คุณบูคอรีย์ แก้วกับทอง (พี่แซ๊ก) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4892968 ในเวลาราชการ
หรือคุณเปรมวดี โกมลตรี (พี่ปอ) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4892968 ในเวลาราชการ
ถ้าเป็นเรื่องระบบการสมัคร การส่งผลงาน การอัพโหลดต่าง ๆ ติดต่อ คุณพิภํตน์ เผ่าจินดา (พี่เต้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1956969
หรืออีเมลสอบถามได้ที่ grad.edupsu@gmail.com หรือ Add line zakkywin (Line พี่แซ๊กเองครับ)