หัวข้อการประชุม

หัวข้อการประชุมในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 หัวข้อ

ดูเพิ่มเติม

ประเภทผลงานที่เปิดรับ

เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ดูเพิ่มเติม

กำหนดการส่งผลงาน

กำหนดการส่งบทคัดย่อ วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม

Up comming event

HOSTS & co-hosts