ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 1653
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/edtech 

Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
263-312 Technology Integration in Education
263-504 Educational Technology and Innovation
2/2559 263-305 Instructional System DesignSelf enrolmentInformation
263-301 Mass Communication in Education
263-504 Educational Technology and Innovation (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
262-522 ปฎิบัติการสอนวิชาชีพครู (Teaching Profession) Information
263-306 Instructional Media Design and ProductionInformation
263-505 Information
263-536 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู (Information and communication technology management for teacher)Information
263-205 การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design)Information
263-602 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)Information
263-504 Educational Technology and InnovationInformation
263-504 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Educational Technology and Innovation)
263-712 การออกแบบกลยุทธ์การสอนInformation
263-617 Theory and Practice in Instructional System DesignInformation
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)Information
262-505 classroom management Self enrolmentInformation
263-504 TeachershipsInformation
262-571 Teaching PracticumInformation
263-302 Radio production and sound for educational communicationInformation