ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 1653
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/edtech 

Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 5) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 6) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) (คณิตา นิจรัลกุล)
263-620 English in Discipline of Educational Technology & Communications-วุฒิชัย เนียมเทศ
299-835 Teaching and Learning in New Learning Environment-วุฒิชัย เนียมเทศ
299-821 innovation in the teaching and learning in higher education-วุฒิชัย เนียมเทศ
299-701 Research Seminar in Educational Leadership and Innovation-วุฒิชัย เนียมเทศ
263-692 Thesis
263-617 Minor Thesis
263-611 Leadership in Technology Innovation in Education
263-504 Educational Technology and Innovations
263-701 Seminar in Educational Technology and Communications
263-717 Seminar in Educational Technology&Communication and Instructional Design
263-601 Educational Technology and Communications in Contemporary Education 1/2012
263-418 Diffusion of Innovation in Education
263-201 Educational Technology and Innovation กลุ่ม 3
906-605 Seminar on Management Information Systems and Innovation
263-301 สื่อสารมวลชนในการศึกษา (Mass Communication in Education) - ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
263-201 Educational Technology & Innovation (English) Group 13
263-713 Diffusion of Technology and Innovations in Education