ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 1653
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/edtech 

Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
263-505 Information
263-536 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู (Information and communication technology management for teacher)Information
263-205 การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design)Information
263-602 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)Information
263-504 Educational Technology and InnovationInformation
263-504 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (Educational Technology and Innovation)
263-712 การออกแบบกลยุทธ์การสอนInformation
263-617 Theory and Practice in Instructional System DesignInformation
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)Information
262-505 classroom management Self enrolmentInformation
263-504 TeachershipsInformation
262-571 Teaching PracticumInformation
263-302 Radio production and sound for educational communicationInformation
263-211 Electronic Portfolio for EducationGuest access
263-413 Creative Public Relations Campaign for Educational Communications Information
263-201 Educational Technology and Innovation (อ.ชไมพร อินทร์แก้ว)Information
263-205 Photographic Technology for Educational CommunicationsInformation
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational CommunicationGuest access
263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู Self enrolmentInformation
299-702 Research Siminar in Cultural Diversity and GlobalizationInformation