ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร : 1653
Website : http://eduit.pn.psu.ac.th/edtech 

Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
Leadership in Technology Innonation in EducationInformation
263-305 Distance Learning Management SystemSelf enrolmentInformation
1/62 263-201 g.05 Educational Technology and Innovation.
1/62 263-201 g.04 Educational Technology and Innovation.
1/62 263-201 g.03 Educational Technology and Innovation.
1/62 263-201 g.02 Educational Technology and Innovation.
1/62 263-201 g.01 Educational Technology and Innovation.
262-504-1-2562 TeachershipInformation
263-201-1-62 Educational technology and innovation Information
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Educational Field Trip and CommunicationsInformation
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560Information
263-304 Computer Technology for Educational Communications (ณัฏฐพงศ์, พิชชาพร)Self enrolment
ทดสอบรายวิชาSelf enrolment
263-402 Educational Virtual Field Trip for Educational Communication ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
262-505 Group2 การจัดการห้องเรียน (classroom management)Information
262-505 group 2 classroom managementInformation
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 5) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (กลุ่ม 6) (ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล)Information
263-201 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) (คณิตา นิจรัลกุล)