ข้อมูล ส่วนบุคคล

อับดุลฮาเลม มาลา (MR ABDULHALEM MALA)


พนักงานบริหารทั่วไป

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

abdulhalem.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2542 อนุปริญญา ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)