ข้อมูล ส่วนบุคคล

สมศักดิ์ คูหามุข (SOMSAK KUHAMUK)


พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2532 ประกาศนียบัตร ปวช.
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)