ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครอบรม

         1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
-- >>2. เพิ่มข้อมูลในระบบ " กดลงทะเบียน " ระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน และพาท่านกลับไปข้อ. 1
         3. "เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม"
         4. "ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 704-300365-3 ชื่อบัญชี EDUCATION FACULTY"

แบบฟรอม์ลงทะเบียน สมัครสมาชิกใหม่