ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครอบรม

-- >>1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
         2. "กดค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน "
         3. "เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม"
         4. "อับโหลดสลิปของท่าน รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1-2 วัน"

กรอกเลขบัตรประจำตัวของท่าน