ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครอบรม

-- >>1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
         2. "กดค้นหาข้อมูลท่าน (** ถ้าไม่มีข้อมูลในระบบ ระบบจะให้ท่าน ลงทะเบียน) "
         3. "เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม"
         4. "ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 704-300365-3 ชื่อบัญชี EDUCATION FACULTY"

กรอกเลขบัตรประจำตัวของท่าน