แบบประเมิน

การบรรยายวิชาการพิเศษ ตอน ทัศนาภาษาไทยในต่างแดน
ตอนที่ 1 : การสอนภาษาไทยในต่างประเทศ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ระบบการประชุมออนไลน์

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์