แบบประเมิน

แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 บรรจุปี พ.ศ.2563 (Ep.2)

เวลา 09.30 - 16.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์
หลังจากกดปุ่ม รับเกียรติบัตรออนไลน์แล้ว กรุณารอสักครู่
Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):