แบบประเมิน

โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (induction Period)
รุ่น 5 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2563)

เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์
หลังจากกดปุ่ม รับเกียรติบัตรออนไลน์แล้ว กรุณารอสักครู่
Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):