แบบประเมิน

โครงการ "ม.อ.วิชาการ 2564" กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์