แบบประเมิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Theme-based Teaching"

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์
หลังจากกดปุ่ม รับเกียรติบัตรออนไลน์แล้ว กรุณารอสักครู่