แบบประเมิน

โครงการ "อักษราวิชชาจารย์" ประเด็น "คติชนวิทยา"
ตอน นิทาน ประเพณี พิธีกรรม: อ่านรหัสวัฒนธรรมด้วยแว่นคติชนวิทยา

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

กรุณากรอก Email และชื่อ-นามสกุลของท่าน สำหรับจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์