ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

รายการ X Bar S.D
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.72 0.50
2. การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน 4.67 0.53
3. วิทยากรมีเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายก่อเกิดการเรียนรู้ 4.66 0.53
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม 4.65 0.56
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 4.63 0.61
6. วิเคราะห์ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น 4.62 0.56
7. ลำดับเนื้อหาการบรรยายเข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง 4.65 0.56
8. ภาษาที่ใช้ในการบรรยายเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.71 0.54
9. ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 4.64 0.58
10. สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.64 0.57
ความพึงพอใจโดยรวม (%) 93.18
ประเด็นที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้

ได้รู้หน้าที่และภาระงานครู

ได้มีความคิดคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น

ประสบการณ์และระยะทางกว่าการที่จะประสบกับความสำเร็จ

ได้เรียนรู้มุมมองของการเป็นครูมากขึ้นจากวิทยากรที่มากประสบการณ์

ได้เเนวทางการทำงานต่างๆ​ เเละมีความเข้าใจในอาชีพครูมากยิ่งขึ้น

ได้รู้ว่าครูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนอกจากการสอน ได้รู้ประสบการณ์การสอนของวิทยากร เป็นแรงบันดาลให้กับตัวเราเอง

ได้รู้ถึงความเป็นครูมากขึ้นค่ะ อย่างเช่น ภาระงานครู

เรียนรู้กระบวนการสอน การทำงานของครู รวมถึงภาระหน้าที่ครูที่ต้องรับผิดชอบ และได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนครูจากครูแม็ค และที่สำคัญขอบคุณอ.อดิศร ศิริ ที่จัดกิจกรรมดีๆแก่นักศึกษาชั้นปี1ในวันนี้มากๆค่ะ

เรียนรู้กระบวนการสอน การทำงานของครู รวมถึงภาระหน้าที่ครูที่ต้องรับผิดชอบ และได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนครูจากครูแม็ค และที่สำคัญขอบคุณอ.อดิศร ศิริ ที่จัดกิจกรรมดีๆแก่นักศึกษาชั้นปี1ในวันนี้มากๆค่ะ

การเป็นครูจะต้องรับผิดชอบทั้งการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน และจะต้องทำงานรวดเร็วเพราะมีงานเยอะ

ได้เรียนรู้ถึงที่ครูจำเป็นต้องทำ

การวางแผนในการเป็นครู ว่าควรทำอย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้างนอกกจากการสอน

ทำให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ครูที่แม้จริง

ได้เรียนรู้หน้าที่และภาระครูอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ได้ทั้งความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับราชการครู ทำให้เราได้เป็นครูที่มีมืออาชีพมากขึ้น 

การฝึกครู ให้เป็น ครูมืออาชีพ และจะต้องมีความว่องไวในการทำงาน และการวางแผนในการทำงาน

ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ จะเป็นครู และได้รู้  กับการเตรียมพร้อม

ได้รับรู้ถึง หน้าที่ ภาระงาน ความสำคัญของวิชาชีพครูนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะ

ได้ความรู้ทางด้านวิชาชีพครู

รู้ภาระงานครู เยอะขึ้น

ทำให้ได้รู้บทบาทหน้าที่ของครูที่แท้จริงค่ะ

ภาระงานในโรงเรียน การทำงานของครู

ภาระหน้าที่ในการทำงานครู 

 

ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องครูในทศตวรรษที่21

ประสบการณ์ต่างๆในการทำงานของครูก่อนบรรจุข้าราชการ

ภาระหน้าที่ของครู

ได้รู้ถึงประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์แม็ค ได้รู้ถึงความเหนื่อยและความอดทน มุ่งมานะต่อวิชาชีพครูค่ะ

งานมีทั้งหมด4ฝ่าย(หลักๆ)

คือ บริหารงานงบประมาณ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้รู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการสอน 

 

ได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของครู​ว่า​ ครูไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียว​ แต่ครูต้องเตรียมตัวสอน​ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูู้​ ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนและอื่นๆ

ทำให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ครูค่ะ

ทำให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ครูค่ะ

ภาระงานต่างๆที่ครูต้องทำ

ได้ความรู้ใหม่ๆและเทคนิคต่างๆในการเรีนนการสอน การเป็นครูที่ดี  การเป็นครูในยุคศตวรรษที่21 ควรเป็นยังไง วางแผนการเรียนการสอนยังไง รับมือกับเด็กอย่างไรถึงจะเหมาะสม  

ได้เรียนรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์แม็กที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา สามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้แก่เราได้ใช้ในอนาคตค่ะ 

ทำให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ครูค่ะ

ภาระหน้าที่ครูไม่ใช่เพียงแค่สอนอย่างเดียว แต่ยังต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่าง

การที่เราลองลงมือทำอะไรใหม่ ๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยจะถนัดก็ขอให้เรารู้จักเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นค่ะ 

ทำให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ครูค่ะ

ได้รู้ถึงภาระหน้าที่ครูว่า​ ครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว​ แต่ครูต้องเตรียมตัวการสอน​ ทำแผนการ​จัดการเรียนรู้​ ทำวิจัยในชั้นเรียน​ และอื่นๆ

-

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเข้ารับราชการครู สำหรับครูในศตวรรษที่21 และการแนะแนวทางต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา

การเลือกโรงเรียนฝึกสอน การสอบบรรจุ

-

ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานของครู

การเตรียมตัวในการที่จะประกอบวิชาชีพครูและเป็นเเนวทางในการจัดการเรียนการสอน

การวางตัวการอยู่ในโรงเรียนหลังจากเข้าไปทำงานกับการได้รับมอบหมายของรุ่นพี่ในโรงเรียน

ครูฝึกสอน

ภาระงานของครูไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสืออย่างเดียว แต่ยังต้องทำอะไรหลายๆอย่างอีกด้วย

เพื่อน Facebook 

การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่21  ได้เรียนรู้และเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในการเป็นครู  ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของอาจารย์แม็ก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะ 

ได้ความรู้และเคล็ดลับมากมายจากวิทยากรทั้งประเด็นเกี่ยวกับครูมืออาชีพ และประเด็นต่างๆ

ได้เรียนรู้ถึงการเป็นครูที่เเท้จริงมันมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ความอดทน ความไม่หยุดพัฒนา ของครูที่หนักหน่วงพอสมควร เส้นทางการเป็นครูนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กว่าจะเลือกหรือลงโรงเรียนได้ต้องมาการเเข่งขัน เเล้วพอมาเป็นครูเเล้วสิ่งสำคัญคือการครองใจนักเรียน การที่ให้ความรู้เเล้วสามารถได้นับรางวัล เเม้ว่าจะสอนอยู่โรงเรียนขนาดกลาง เเต่ก็ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนใหญ่ๆได้ การเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ทั้งการเขียนหลักสูตรเองใหม่ หรือบุกเบิกสิ่งต่างๆมันเหนื่อยเเต่มีความสุขที่ได้ทำงานในสิ่งตนเองรัก มีความก้าวหน้ามากขึ้นหากผ่านจุดนั้นมาเเล้ว อาชีพครูไม่ได้น่ากลัว ไม่ได้เหนื่อยที่สุด ไม่ได้ตอบเเทนน้อย เเละมันมีเกียรติต่อตัวเองเเละประเทศชาติอีกด้วยครับ

ได้ฟังแนวคิดดีๆ

ได้เยอะเลยค่ะ

ได้รู้การเป็นครูไม่ได้เป็นได้ง่าย ๆ โดยถ้าเรามีใจรักอาชีพครู ก็จะทำได้ง่าย และต้องมีวิธีต่าง ๆ ในการทำให้นักเรียนสนใจ

ชีวิตและประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพครู แลพแนวทางต่างๆ

ชีวิตและประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพครู แลพแนวทางต่างๆ

การเป็นครูที่ดี ครูมืออาชีพ และการบรรจุข้าราชการ

ภาระงานที่นอกเหนือจากการรับราชการ สามารถทำให้เราจัดเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาระงานของครูไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือแต่ครูยังมีหน้าที่ที่ต้องทำหลายอย่างอีกด้วย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพและสอบบรรจุเป็นข้าราชการค่ะ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของครู 

ได้รู้ ภาระนอกเหนือจากการสอน เช่น งานประชาสัมพันธ์พิธีกรโรงเรียน 

ได้รู้เกื่ยวกับอาชีพครูได้เยอะมากๆเลยค่ะ จากที่แบบไม่ได้รู้อะไรมากพอมาฟังก็รู้สึกว่าอาชีพครูที่เราเห็นแบบง่ายๆสบายๆ มีอะไรที่เราต้องเข้าใจและศึกษาอีกมากมาย แน่นอนค่ะอยากเป็นครูที่ดีในอนาคตให้ดีที่สุดค่ะ

การเป็นคุณครูที่ดี การเตรียมตัวเองในการเป็นครู

การใช้ชีวิตและการเป็นครูที่ดี

ได้รู้ในบางมุมมองที่ของความเป็นครูที่เราไม่รู้และหาที่ไหนไม่ได้ และประสบการณ์ในหน้าที่ครู

-ประสบการณ์การเป็นครูของครูเเม็ก

-ภาระหน้าที่ของครู ที่เเสนจะเยอะมาก

-ครูในศัตวรรตที่21 จะต้องทำอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอะไรบ้าง 

-ชอบในการบรรยายมากค่ะ เข้าใจง่าย

ได้เห็นเส้นทางอาชีพของครู และการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาด้านอาชีพครู และหน้าที่ของครู

ได้เรียนรู้การทำงานและการปฏิบัติงานหรือภาระงานต่างๆของครูที่ต้องเจอ แล้วก็ได้รู้ลำดับขั้นหรือความแตกต่างระหว่างครูอัตราจ้างและครูบรรจุ แล้วก็ได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวเมื่อจบปี4ว่าควรทำสิ่งไหนเป็นอันดับแรก และการแก้ปัญหาที่ต้องเจอในอาชีพครูในอนาคต

ได้รับรู้เกี่ยวกับ​ประสบการณ์​การเป็นครูของครู้แม็ค

การเป็นคุณครูสอนภาษาในโรงเรียนมัธยม

-

เป็นกิจจกรรมที่ดีมากอพราะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ​ครูและความรู้อีกมากมาย

ประสบการณ์ กำลังใจในการศึกษา งานและหน้าที่ของความเป็นครู

แนวคิด ทัศนคติ และปลูกฝังความเป็นครูอย่างแท้จริง

ได้รับรู้ถึงการสอบบรรจุ เงินเดือนของคุณครู ภาระหน้าที่ต่างๆของครูในโรงเรียน เสริมสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นคุณครูที่ดีในอนาคต

การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพครู ประสบการณ์การเป็นครู

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นครูที่ดีในศตวรรษที่21

- ภาระงานในการเป็นครู

- การรับมือกับเด็กที่มีอคติต่อวิชาที่สอน

-แรงบันดาลใจและพลังบวกในการเป็นครู

เส้นทางการสอบบรรจุของคุณครู อุปสรรคปัญหาที่คุณครูเจอ ภาระงานของคุณครู และอีกหลายๆประเด็น ประทับใจมากค่ะ

การเป็นครูไม่ได้มีแค่หน้าที่สอนอย่างเดียว แต่ยังมีภาระงานอีกหลายๆฝ่ายให้ต้องรับผิดชอบ

การเป็นคุณครูสอนภาษาในโรงเรียนมัธยม

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นครูเเละได้แรงบันดาลใจในการในชีวิต

ได้เรียนรู้ถึงภาระงานของครู ในแต่ละภาระงานของครูจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องทะงานอะไร และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน อีกทั้งยังได้รู้ถึงการเลื่อนขั้นของวิทยฐานะ และยังได้รู้ถึงการวางแผนชีวิต ว่าในแต่ละช่วงควรทำอย่างไรบ้าง ทำให้การอบรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงความเป็นครูมืออาชีพได้มากขึ้น

ฝึกสอน

แรงบันดาลใจจากอาจารย์ที่ล้นมาก ดีใจมากๆค่ะ

ได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะ ได้รู้ภาระงานของครู และที่สำคัญคือรู้สึกมีพลังบวกมาก มีไฟในการที่จะเรียนคณะนี้ต่อไปค่ะ 

ภาระงานในการเป็นครู การเลือกบรรจุ มุมมองในเงินเดือน การเลือกฝึกสอน

- ภาระงานในการเป็นครู

- เงินเดือนของครู

- การรับมือกับเด็กที่มีอคติต่อวิชาที่สอน

- ได้รับแรงบันดาลใจและพลังบวกในการเป็นครู

มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการเป็นครูที่ดีมากขึ้นค่ะ

ได้รู้ในหัวข้อของการเป็นครูมืออาชีพและข้อมูลต่างๆ  วิทยากรณ์ได้เล่าประสบการณ์ทำให้ได้รู้เพิ่มเติมหลายๆอย่าง

ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพครู ประสบการณ์ต่างๆ ทำให้เราได้รับแรงบรรดาลใจในการเป็นครูต่อไป

ภาระหน้าที่ของครู

ได้เรียนรู้ว่างานหรือภาระหน้าที่ของคนที่เป็นครูครับ

ได้เรียนรู้หลากหลายอย่าง เช่น ความยากลำบากในการที่จะได้เป็นครู และความลำบากในภาระหน้าที่

ได้รู้เกี่ยวกับงานเเละภาระหน้าที่ของครูมีอะไรบ้าง

ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นครูและได้รับรู้ถึงว่ากว่าที่เราจะเป็นครูต้องเตรียมตัวและพยายามต่อไป

การเล่าประสบการณ์ของครู ทําให้หนูมีแรงบันดาลใจมากมายเกี่ยวกับอาชีพครูค่ะ

มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการเป็นครูที่ดีมากขึ้นค่ะ

หน้าที่ของครูผู้สอนที่นอกเหนือจากการสอน การจัดการเวลา

เงินเดือนของข้าราชการครู การสอบบรรจุเข้ารับราชการ การเป็นครูผู้ช่วย การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การเป็นครูมืออาชีพ

ได้รับรู้ถึงภาระงานของครูอย่างลึกซึ้งค่ะ

คุณลักษณะของครูยุคใหม่ หน้าที่ต่างๆที่ครูต้องทำและรับผิดชอบ

ทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21>

เข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่ดี ครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่21 มากขึ้น

ผมเข้าตอนประมาณ 13:50แล้วครับ แต่จากการบรรยาย+การตอบคำถามของครูแม็กแล้ว มีหลายอย่างมากครับ ไม่ว่าจะเป็น

• ประสบการทำงานของครูแม็กที่ทำให้ผมนั้นอยากมีโอกาสไปยืน ณ จุดๆนั้น จุดที่ได้มีความภาคภูมิในหน้าที่ของเรา

• ได้เรียนรู้วิธีประตัวกับนักเรียนของครูแม็ก ที่ผมฟังแล้วมันโอเคมากเลยครับ 

• คำถามที่ผมสงสัยก็คลี่คลายไปมากครับ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเดิมที่เขาบอกว่าการเป็นครูพละต้องเป็นฝ่ายปกครองนะ แต่จริงๆแล้วภ้าเราถนัดและมีฝัมือด้านอื่นเราก็สามารถที่จะทำได้ 

#ขอบคุณครูแม็กมากๆครับ

หลักการต่างๆใช้ในโรงเรียน

การฝึกสอนควรเลือกโรงเรียนใหญ่นักเรียนเยอะ เพราะเป็นการท้าทายและเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น แม้อาจจะหนักกว่าแต่ทำให้ได้ประสบการณ์เยอะกว่า และการลงบรรจุจะสามารถทำได้เมื่อทำงานครบ 4 ปี ถึงจะย้ายไปโรงเรียนที่เราเลือกที่จะลงได้ และต้องการรับตำแหน่งต่างๆ

การฝึกสอนควรเลือกโรงเรียนใหญ่นักเรียนเยอะ เพราะเป็นการท้าทายและเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น แม้อาจจะหนักกว่าแต่ทำให้ได้ประสบการณ์เยอะกว่า และการลงบรรจุจะสามารถทำได้เมื่อทำงานครบ 4 ปี ถึงจะย้ายไปโรงเรียนที่เราเลือกที่จะลงได้ และต้องการรับตำแหน่งต่างๆ

วิธีการใช้งาน เคล็ดลับต่างๆ

ได้เรียนรู้เเนวทางการเป็นครู
ได้รู้ว่าการอยู่ในโรงเรียนประถมต้องสอนทุกอย่าง

อาชีพ​ครูไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือ​อย่างเดียวแต่ต้องหน้าที่ที่โรงเรียน​มอบหมาย​ให้ดีด้วย

ภาระหน้าที่ของคุณครู

หน้าที่และภาระงานครู ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมพร้อนสู่การเป็นครู

ได้รู้เวลาว่างนอกราชการ เช่นการเป็นพิธีกรโรงเรียน

-ประสบการณ์การเป็นครูของครูเเม็ก

-ภาระงานหน้าที่ของครู ที่เเสนจะเยอะมาก

-ครูในศตวรรษที่21 จะต้องทำอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอะไรบ้าง 

-ชอบในการบรรยายมากค่ะ เข้าใจง่าย

- ภาระงานในการเป็นครู

- เงินเดือนของครู

- การเลื่อนขั้นวิทยฐานะ

- การรับมือกับเด็กที่มีอคติต่อวิชาที่เราสอน

- ได้รับแรงบันดาลใจและพลังบวกในการเป็นครู

เทคนิคต่างๆในการเป็นครูเเละความรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ​

การทำงานของครู

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพครูในอนาคตว่าจะต้องทำอะไร ได้รู้แนวทางการเป็นครุที่ดีมากมาย เราได้รุ้ภาระหน้าที่ของครูว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นครู

ได้รู้ว่าเป็นครูในโรงเรียนประถมบางทีต้องสอนทุกวิชา

อยากเป็นครูต้องตั้งใจอ่านหนังสือ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพครูในอนาคตว่าจะต้องทำอะไร ได้รู้แนวทางการเป็นครุที่ดีมากมาย เราได้รุ้ภาระหน้าที่ของครูว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

ภาระหน้าที่ของความเป็นครู

ภาระหน้าที่ของความเป็นครู

เกี่ยวกับการวางแผนการเป็นครู การที่เราเป็นครูแล้วนอกจากการมีหน้าที่สอน แล้วมีอะไรอีกบ้าง 

ได้เรียนรู้ว่างานหรือภาระหน้าที่ของคนที่เป็นครูครับ

แนวทางการประกอบอาชีพของครู

รู้ภาระงานมากขึ้น 

ความเป็นครู

 

ได้เรียนรู้ภาระหน้าที่ของคนเป็นครูว่าเป็นอย่างไร

ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเรียนของอาจารย์ครับ

ได้รู้ถึงการเตรียมความพร้อมกับการเป็นครู ว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไร และได้ทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของครูว่ามีอะไรบ้าง

ครูผู้เป็นทุกอย่างและต้องทันกับยุคสมัย

ได้เรียนรู้ทักษะความเป็นครูมากยิ่งขึ้น

ได้เทคนิคการปรับตัวในการเป็นสักศึกษาวิชาขีพครู

ได้เรียนรู้ว่าการเป็นครูก็สามารถหาเงินจากอีกหลายๆช่องทางได้

รู้การแชร์ประสบการณ์สอน ได้ความรู้มากมาย

ได้มีเเนวคิดในการทำงานเมื่อจบเเล้วมากขึ้น 

ได้เข้าใจถึงเทคนิคในการเพิ่มทักษะเเละความสามารถของนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีชื่อเสียงระดัยประเทศ

ได้รู้ถึงหน้าที่และภาระงานครูอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ได้รู้ถึงประวัติของครูเเม็คที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนของชีวิตกว่าจะมาเป็นครูข้าราชการเเละได้รับรู้ถึงเทคนิคการสอนต่างๆด้วย

ได้รู้แนวทางในการเป็นครูบรรจุ และการทำงานในการที่จะเป็นครู 

ได้รู้ความแตกต่างของครูมืออาชีพกับอาชีพครู

ได้รับความรู้ใหม่ๆมากมายคับ

ได้ทราบการทำงานของครู

คุณครูแม็คพูดถึงการเป็นครูที่ดีในศตวรรษที่21 เงินเดือนข้าราชการครู และอื่นๆ รวมถึงตอบประเด็นคำถามต่างๆของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ประทับใจมากค่ะ

ได้เรียนรู้แนวทางการที่จะได้เป็นคุณครูในอนาคต แล้วก็ได้ความรู้มากมาย

 

ได้ความรู้อย่างมากมาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

การที่จะเป็นครูที่ดี

ความรู้ต่างๆมากมาย , กว่าจะเป็นครูมันไม่ง่ายเลย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ การเป็นข้าราชการครู

ได้เรียนรู้ว่ากว่าจะได้เป็นครูไม่ใช่เรื่องง่าย

บทบาทครูที่ไม่ใช่เเค่สอนในห้องเรียน สอนนักเรียนเพียงอย่างเดียว

ได้เรียนรู้ถึงการเป็นครูว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะมาเป็นครูแบบมืออาชีพ จากครูซึ่งมีประสบการณ์ที่ดีมาเเชร์ให้กับรุ่นน้องค่ะ

ได้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชชาชีพแล้วความรู้อีกมากมายค่ะ

ได้เทคนิคการปรับตัวเป็นนักศึกษาวิชาชีพ

เป็นครูหาเงินได้หลายวิธี

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ครับ

ได้รู้หน้าที่ของครูนอกจากการสอน ว่ามีอะไรบ้าง

-

-

ภาระงานที่นอกเหนือจาการรับราชการนั้น จะช่วยเพิ่มให้เราจัดแจงเวลาและการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ่น

การเป็นครูให้ได้ดี

ภาระงานที่นอกเหนือจาการรับราชการนั้น จะช่วยเพิ่มให้เราจัดแจงเวลาและการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ่น

การเป็นครูให้ได้ดี

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ การเป็นข้าราชการครู

การเป็นครูให้ได้ดี

การเป็นครูให้ได้ดี

ได้รู้ความรู้ทางด้านวิชาชีพครู

ประสบการณ์จากชีวิตความเป็นครูตั้งแต่ครูอัตตราจ้างจนถึงครู คศ.1 

ได้รู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพและสอบบรรจุเป็นข้าราชการค่ะ

คือ แนวทางของการเป็นครูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้บรรจุมาเป็นคุณครู ว่ามีแนวทางเช่นไร ต้องพบกับความยากลำบากแค่ไหน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพและสอบบรรจุเป็นพระราชทานค่ะ

ทักษะการเป็นครูสู่ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้วิธีการเป็นครูเส้นทางตามความฝัน 

ภาระงานหน้าที่งานของครู

ได้ฟังแนวคิดดีๆ

ได้รู้ว่าครูต้องทำงานอะไรบ้าง ไม่ใช่แค่สอนเด็กอย่างเดียวแต่ครูยังต้องมีหน้าที่อื่นอีกมากมาย
ได้รู้หลายๆอย่าง ที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับครู

การเป็นครูการเตรียมตัว

เรียนรู้การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

ได้รับเเรงบันดาลใจในการเป็นครูต่อไป

การจัการเวลา ภาระหน้าที่ของครูที่นอกเหนือการสอน

ได้เรียนรู้ถึงการเป็นครูที่ดีและมืออาชีพนั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างไร ครูในศตวรรษที่21ต้องเป็นอย่างไร

ได้รู้ว่าการเป็นครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนอย่างเดียว แต่ยังเป็นผู้ให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาด้วย

ได้เรียนรู้ถึงความเป็นครูที่ดีและมืออาชีพนั้นเป็นอย่างไร และการเป็นครูในศตวรรษที่21นั้นเป็นอย่างไร

ได้มีเเนวคิดในการทำงานเมื่อจบเเล้วมากขึ้น 

ได้เข้าใจถึงเทคนิคในการเพิ่มทักษะเเละความสามารถของนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีชื่อเสียงระดัยประเทศ

ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็นเลยค่ะ ในการบรรยายครูมืออาชีพนี้

รู้จักกระบวนการสอนการทำงานของครู ภาระหน้าที่ของครู รวมทั้งการเตรียมตัวสอบบรรจุ และได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากครูแม็คในการเรียนครู

อยู่ใช้ชีวิตความเป็นครู

ได้เรียนรุ้และเข้าใจถึงหลักการเป็นครูที่ดี ครูมืออาชีพ ครูศตวรรษที่21 ว่าเป็นอย่างไร

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ครูได้นำมาบรรยายทีกหัวข้อเลยค่ะ

เกี่ยวกับการได้เงินเดือนของราชการครู การลงฝึกสอนในเเต่ละพื้นว่าทำยังไงเลือกให้เหมาะสมกับที่เราถนัดว่าจะเลือกลงฝึกสอน เด็กม.ปลาย หรือเด็กอนุบาล ตามความรักเด็ก  เเละการเลื่อนขั้นของข้าราชการ

เเนวทางการเป็นครู

ประสบการณ์การเป็นครู

การได้รับเงินเดือนข้าราชการ การลงฝึกสอนในเเต่ละความสามรถของครู เเละการลงสอนเเต่ละภาคว่าเราชอบเด็กเเบบไหน ม.ปลายหรือม.ต้น หรืออนุบาล เเล้วเเต่การที่เรารักเด็กสอนเด็ก ยังไงให้เคารพเรา

ความเป็นครูในศตวรรษที่21 กว่าจะบรรจุข้าราชการได้นั้นไม่ใช่ง่าย

-

ความเป็นครูที่มีศักยภาพ สามารถทันต่อยุคสมัยได้

สามารถเป็นครูที่ทันต่อยุคสมัยได้ค่ะ

ได้รู้ภาระงานต่างๆของคนเป็นครู จุดมุ่งหมายและเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากขึ้น ได้พลังบวกเยอะมากจากการเข้าอบรมในครั้งนี้

ได้เรียนรู้ทักษะและระบบวิชาชีพครู

กว่าจะมาเป็นครูข้าราชการต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก และจากที่ฟังมาคือคุณครูเก่งๆมากสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้รวดเร็ว
ได้ข้อคิดใหม่ๆ
ได้แง่คิดใหม่ๆ

การเป็นครูในศตวรรษที่21ครับ

การเป็นครูในศตวรรษที่21และการรับข้าราชการครู

การเป็นครูในยุคปัจจุบัน

ทักษะในการเป็นครูที่เรียกว่าครู

ทักษะในการเป็นครูที่เรียกว่าครู

ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับครูในศตวรรษที่21

ได้รู้ถึงที่มาของการเป็นครู

ได้รู้เรื่องของครูศตวรรษที่21รู้ถึงที่มาที่ไปว่ากว่าจะเป็นครูที่สำเร็จได้ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียว

สามารถทำให้เราได้นำข้อคิดดีๆ จากวิทยากรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเเละไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในวันข้างหน้า

ได้รู้การขึ้นเงินเดือน เเละการเลื่อนตำเเหน่งของข้าราชการครู การเลือกสอนในเเต่ละพื้นที่ การลงฝึกสอนเด็กในความที่เราชอบว่า รักเด็กเเบบไหน ม.ปลายหรือม.ต้น เเละอาจเป็นเด็กอนุบาล ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกสอนเเบไหนเพื่อให้ความรู้สึกสะบายใจในเวลาสอน เเละให้เด็กเคารพตัวเรา

ได้รู้การเลื่อนขั้นข้าราชการ เเละอัพเงินเดือน การสอนเด็กในเเต่ละพื้นที่ เพื่อความสะดวกเเละความสะบายใจตัวเรา การเลือกฝึกสอนเด็กที่เราต้องการเเละถนัดที่จะสอน ม.ปลายหรือม.ต้น เเละอาจเป็นเด็กอนุบาล ขึ้นอยู่กับการที่เราสอนเเล้วให้เด็กเชื่อถื่อ เคารพตัวเรา

ได้รู้การเลื่อนขั้นครูค.ศ.1

การอัพเงินเดือน

การเลือกสอนในเเต่ละพื้นที่เราถนัด

การเลือกฝึกสอนเด็กที่เราชอบ เด็กม.ปลายหรือม.ต้น เเละอาจเป็นเด็กอนุบาล

การได้เรียนรูู้วีธีการเป็นครูที่ดี

มีเยอะมากเกี่ยวกับการเป็นครูอาชีพ

ความสำคัญของอาชีพครู ที่ไม่ใช่แค่สอนไปวัน ๆ หากแต่ต้องพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียนได้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นข้าราชการต้องผ่านอะไรหลายอย่างมาก และวิธีการปรับตัวต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ได้เร็วขึ้น

ได้รู้เกี่ยวกับการเป็นครูที่ดี

ได้เรียนรู้ว่าการเป็นครูในโรงเรียนประถมเหนื่อยเเถมต้องสอนทุกวิชา

ได้เรียนรู้การเป็นครูมากยิ่งขึ้น

ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับ

ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับ

ได้เรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่21

ได้เรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ21

ภาระงานและหน้าที่ของครูในโรงเรียน

ประสบการณ์ชีวิตของการเป็นครู

ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยครับ

ได้รับแรงผลับดันในการเรียนเพือจะเป็นครูทีดีในอนาคต

ในเรื่องการเรียนรู้ การสอน การรปรับตัว

ได้เรียนรู้เรื่องครูในคศตวรรษที่ 21

  • ได้เรียนรู้ 3 รู้ (รู้ภาษา รู้คณิต รู้ICT) 4 หลักการ (การคิดแบบมีวิจารณญาณ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, การสร้างสรรค์)
  • รู้ทักษะครูในคศตวรรษที่ 21 เช่น การตั้งคำถาม การคัดเลือกความรู้ การสร้างความรู้ การประยุกต์ใช้
  • ได้รู้เกี่ยวกับภาระงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รู้การภาระหน้าที่งานของครู การเลื่อนขั้นครู คศ.1 เเละการอัพเงินเดือน

การเลือกสอนเด็ก ตามที่เราถนัดว่าเาม.ปลายหรือม.ต้น เเละอาจเป็นเด็กอนุบาลก้ได้

ได้เรียนรู้ถึงหลัการเป็นครูที่ดี ครูมืออาชีพ ครูศตวรรษที่21ว่าต้องเป็นอย่างไร มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรให้บรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้

ได้รูภาระหน้าที่ครู

การเลื่อนขั้นข้าราชการ

การมีหน้าที่สอนเด็ก

การเป็นครู ไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว

ได้เรียนรู้ถึงความเป็นครูนั้นต้องใช้ความพยายามความอดทน มุ่งมานะสูง เพราะการที่มาเป็นครูที่สมบูรณ์เเบบได้นั้นมันต้องใช้เวลาเเละความพยายาม บางครั้งก็พลาดหวังบ้างปกติ ครูที่ดีต้องมี Passion เเละรักในงานนี้มากๆ เเม่ว่าเราจะไปสอน รร.ที่ไม่ดัง รร.ที่ขนาดกลาง เเต่ก็สามารถส่งนักเรียนเเข่งขันชิงชัยมาได้ ครูทำให้เห็นว่าถ้าเราพยายาม มันก็จะประสบผลสำเร็จได้ อย่าดูถูกงานนี้ เพราะการเป็นครูมันคืออาชีพที่สูงส่ง

ได้รู้ประวัติว่ากว่าคุณครูภัทรดนัยจะมาเป็นข้าราชการครู คุณครูต้องทำอะไรบ้าง และประสบการณ์ตำแหน่งข้าราชการครู รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่21 การสอนนักเรียนให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจในทักษะการทำงานร่วมกัน และคุณครูได้เล่าถึงภาระงานของคุณครูที่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาจีน เปิดโอกาสให้ได้ถามถึงปัญหาที่สงสัย เช่น การทำแผนการสอน ถามถึงปัญหาที่อาจเกิดกับครูวิชาต่างๆ

ครูผู้เป็นทุกอย่าง

ได้รู้ภาระหน้าที่ครู

กการสอนเด็ก

การอัพเงินเดือนของครูเเละเลื่อนขั้นครู คศ.1

ได้รู้ภาระงานข้าราชการครู

การสอนเด็ก

การอัพเงินเดือน

ทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21>

ได้รุ้ถึงการที่เราจะเป็นครูในอนาคต ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอย่าง มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง 

. การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน 

ประสบการณ์จริงๆของอาจารย์และการเดินทางกว่าจะประสบกับความสำเร็จ

การสอน

เส้นทางการเป็นครูจนถึงทุกวันนี้

การได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาระงานของคุณครู ว่าการเป็นครูมืออาชีพนั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลายๆ ด้าน และสามารถเป็นคุณครูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาการ และทักษะประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อไป

1
1
1
1
1
1
1

มีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อยากจัดแบบon-site 

อยากให้มีวิทยากรมาอบรบแนะนำแบบนี้เรื่อยๆคับ

ไม่มีครับ

อยากให้จัดกิจกรรมประมาณนี้บ่อยๆค่ะ

อยากให้มีกิจกรรม​เเบบนี้ต่อๆไป

อยากให้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีหลากหลายมากขึ้น ในทุกชั้นปีและจากบุคคลภายนอกด้วยค่ะ หนูคิดว่ามีผู้คนสนใจกิจกรรมนี้เยอะมากค่ะ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆค่อยอดไปอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

อยากให้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีหลากหลายมากขึ้น ในทุกชั้นปีและจากบุคคลภายนอกด้วยค่ะ หนูคิดว่ามีผู้คนสนใจกิจกรรมนี้เยอะมากค่ะ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆค่อยอดไปอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

ได้รับความรุ้ในเรื่องของการเป็นครู และภาระงานที่จะต้องได้รับมอบหมาย จะทำไห้เราเก่งขึ้น

ไม่มีค่ะ ชอบครูแม็กมากค่ะ

อยากให้มีการเบรคมากขึ้น

อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีค่ะ

อยากให้มีการจัดอีกในครั้งต่อๆไปค่ะ

-

เนื้อหามีความหลากหลาย

ขอบคุณครูแม็คมากค่ะ

อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีค่ะ

ได้วางเเผนเเละได้เรียนรู้เพื่อสามารถวางเเผนในอนาคตได้ ต่อไปเราจะต้องเจอเเละรับมือกับภาระหน้าที่ครูในอนาคต

ได้ความรู้มากหมายเลยค่ะ เราสามารถวางเเผนเเละรับมือในอนาคตค่ะ

โอเครแล้วครับ 

ได้ความรู้จากประสบการณ์ครูมากมายเลยค่ะ ทำให้สามารถวางเเผนเเละรับมือในอนาคนได้ค่ะ

-

0

ขอบคุณครูแม็คมาก ๆ ค่ะได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

-

อยากให้เปิดโอกาสให้กับทางคณะวิทยาการอิสลาม สาขาการสอนอิสลามศึกษา ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม หรือการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นข้าราชการ การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่21 หรือการจัดอบรมต่างๆ เพราะสาขานี้เรียนทางด้านนี้โดยตรงเช่นเดียวกัน จึงขอใช้โอกาสตรงนี้นำเสนอในส่วนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

-

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ มีการเปิดโอกาศในการถามให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

/ม่ที

วิทยากรน่ารักมากๆค่ะ

อยากให้มีโครงการเเบบนี้อีกเรื่อยเพราะจะช่วยปรับทัศนคติ เเละทำให้นักศึกษาค้นพบตัวตน เรียนรู้จากบุคคลที่สามารถเป็นเเบบอย่างได้เเล้วนำมาพัฒนาตนเอง จนกลายเป็น passion ที่ success ในอนาคตอันใกล้ ขอบคุณครับ

-

-

อยากให้ทำกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ

อยากทราบว่าทำอย่างไรให้เราประความสำเร็จเหมือนอาจารย์

อาจารย์สอนได้สนุกมากเลยคะ

ครูแม็คบรรยายได้ดีมากครับ น่าสนใจเนื้อหาที่บรรยาย

และรอบหน้าอยากไห้มีกิจกรรมดีดีแบบนี้อีกครับ

สนุกมากเลยค๊าาา อยากฟังแบบสดๆไว้มีโอกาศอยากเข้ารวมกิจกรรมอีกค่ะ

ไม่มี

อยากให้มีกิจกรรมอบรมเเบบนี้อีกค่ะ ❤️

-

นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังทำให้เรารู้จักที่จะกล้าตอบ​ มีความกล้าหาญค่ะ

ประทับใจในการอธิบายประสบการณ์จริงและเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา มีคำพูดสุภาพมากค่ะ (อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีกค่ะ)

ชอบมากครับ อยากให้มีอีก

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ

อยากให้มาเป็นวิทยากรอีก

วิทยากรที่ได้เชิญมาเก่งและสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ

อยากให้จัดการอบรมแบบนี้อีกบ่อยๆ

อยากไห้จัดกิจกรรมเเบบนี้ตลอดไป

อยากให้มีโครงการแบบนี้อีกครั้งในครั้งหน้าค่ะ

.

อยากให้อาจารย์มาเป็นวิทยากรอีกค่ะ ฟังอาจารย์บรรยายแล้วไม่เบื่อค่ะ ฟังเพลินมากเลยค่ะ

อยากให้มีอีกในครั้งต่อไปค่ะ 

อยากให้มาเป็นวิทยากรอีก

อยากให้จัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งตอนออนไซต์

เพอร์เฟคจนไม่มีที่ติเลยค่ะ

อยากให้โครงการนี้มีต่อไปครับ รู้สึกดีใจมากครับ

-

อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆ

อยากให้จัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งตอนออนไซต์

ไม่มี

อยากให้อาจารจัดอบรมแบบนี้อีกค่ะ

อยากให้ได้จัดขึ้นอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากให้จัดกิจกรรมอีกครั้งตอนออนไซต์

-

กิจกรรมได้ความรู้มากๆๆค่ะ

กิจกรรมได้ความรู้มากๆๆค่ะ

ไม่มี

ชอบมากค่ะ ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากค่ะ

ชอบมากค่ะ ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากค่ะ

ชอบมากค่ะ ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากค่ะ

อยากให้มีเเนะเเนวแบบนี้ทุกครั้งเพื่อถ่ายทอดให้แกนักศึกษาทุกคน

ครูแม็กบรรยายได้ดีมาก​ สามารถเข้าใจได้ง่ายและยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการถามตอบด้วย

-

สุดยอดมากครับ อยากให้มีอื่น

ครูแม็คบรรยายได้ดีมากครับ ครั้งถ้ามีโอกาสอยากไห้มาอีกครับ

อยากให้จัดอบรมเเบบนี้อีกค่ะ ชอบมากค่ะ

อยากให้มาเป็นวิทยากรอีก

อยากให้มีกิจกรรม​เเบบนี้ต่อไป

เข้าใจครอบคลุม​

เป็นโครงการที่สนุกมากๆ เปิดโอกาสทางความคิด และเรารุ้แล้วทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู

อยากให้มีการเเนะเเนวแบบนี้บ่อยๆทำให้นักศึกษาเรียนรู้มากขึ้น

เป็นโครงการที่สนุกมากๆ เปิดโอกาสทางความคิด และเรารุ้แล้วทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู

ทำให้เรานั้นได้วางเเผนเเละรับมือในอนาคตค่ะ

ทำให้เรานั้นได้วางเเผนเเละรับมือในอนาคตค่ะ

อยากให้มีเวลาเพิ่มอีกนิด

อยากให้มีโครงการนี้ตลอดไปครับ 

จัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ

ประทีบใจในความเป็นครู แบะการทำงานของครูแม็ค

อยากให้มีกิจกรรมหรือการบรรยายแบบนี้ไปตลอดค่ะ

อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป

คุณครูเก่งมากเลยค่ะ อยากชื่นชม อยากได้ภาษาที่สามบ้างค่ะต้องเก่งเหมือนครูให้ได้

อยากให้มีอีกในครั้งต่อๆไปค่ะ

ดีมากค่ะ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นครูเพิ่มมากขึ้น

อยากให้มีวิทยากรมาบ่อยๆคับ

วิทยากรวันนี้มีการพูดที่ดึงดูดและน่าสนใจมาก มีคาริสม่า และทัศนคติที่ดี เป็นแนวทางให้นักศึกษารุ่นใหม่เป็นอย่างมากค่ะ

-

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก

-

อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้ต่อๆไป สนุกมากค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

-

ประทับใจค่ะ อย่างน้อยๆอาจารย์ได้มามอบโอกาส หรือเเนวคิดการวางเเผนต่ออนาคตค่ะ

-

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ

-

-

-

อาจารย์นำเสนอและเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับ

อาจารย์นำเสนอและเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับ

อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้ต่อๆไป สนุกมากค่ะ ได้รับความมรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

อาจารย์สอนได้สนุกมากค่ะและหล่อด้วยค่ะ

-

อาจารย์สอนได้สนุกมากค่ะและอาจารย์หล่อด้วยค่ะ

ผู้บรรยายเตรียมเนื้อหามาดีมากครับ

ดีมากค่ะ อยากให้จัดอีก

เป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะ ควรมีในครั้งต่อไป

ครูพูดได้ดีมากครับ ผมประทับใจมากๆครับ

_

วิทยากรน่ารักและมีสเน่ห์มากๆเลยค่ะ ยิ้มตลอดเวลาในการบรรยาย ทำให้คนฟังและคนดูมีความสุขไปด้วยเลยค่ะ 

อยากให้เปิดรับผู้ฟังหลากหลายสาขามากขึ้น รวมถึงบุคคลภายนอก เพราะเชื่อว่ามีผู้คนสนใจกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก และหวังว่าจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีก ที่สำคัญขอบคุณ อาจารย์อดิศร ศิริ ที่จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ

ไม่มีค่า

-

อยากให้จัดการอบรมแบบนี้อีก

-

-

อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในครั้งต่อไป

เนื้อหามีความหลากหลาย

อยากให้จัดในวันที่ไม่ชนกับสอบ tell me more ค่ะ เพราะจากที่ฟังตอนต้นแล้ว คุณครูบรรยายสนุกมากค่ะ
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ

อยากให้จัดอบรมแบบนี้อีกค่ะ

ไม่มี

ดีมากๆครับ

อยากให้มีอีก

ไม่มีค่ะ

คุณครูบรรยายได้ดีมากเลยค่ะ

อยากเสนอให้มีการเเนะเเนวแบบนี้บ่อยๆๆเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับเป็นครูมากขึ้น

อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีกครับ

อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีกครับ

อยากให้มีการอบรมนี้ในครั้งต่อไปอีก

อยากให้อาจารจัดอบรมแบบนี้อีกเพื่อเป็นแนวทางให้กับว่าที่ครูในอนาคต

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ

-

อยากให้มีโครงการแบบนี้อีกครับ

อยากให้มีอาจารย์นอกสถาบันมาให้ความรู้และแนวคิดต่างๆที่นักศึกษาควรได้รับ อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆครับ

-

  • เป็นการจัดอบรมที่ให้ความรู้เรื่องการสอนของครูเป็นอย่างมาก
  • เป็นการจัดอบรมที่ดึงดูดคนฟังได้ดีไม่เบื่อหน่าย

มีความประทับใจมาก อยากให้มีกิจกรรมเเบบนี้อีกเพื่อเป็นการค้นหาตัวตนของนักศึกษาเเละมีเเบบอย่างที่ดี

-

คุณครูเก่งมากเลยค่ะอยากชื่นชม

สนุกมากๆๆเลยครับ อยากไห้จัดโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ เพราะจะไห้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวิชาชีพครู

เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม

ไม่มีครับ

ขอขอบคุณท่านวิทยากร (ครูแม็ค) ที่มามอบความรู้ และทักษะประสบการณ์ที่ดีๆ ให้แก่นักศึกษาทุกๆคน

1
1
1
1
1
1
1