แบบลงทะเบียน

การประชุมผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1
Pattani IndiGo: Innovation - Discovery - Golek*
“ลงเรือลำเดียวกัน...สู่การบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาปัตตานี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 949 6432 4987

คำชี้แจง:
โปรดตอบคำถามและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่กำหนดให้


หมดเขตการรับสมัคร