เรียน ,

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการอ่านออนไลน์

สำหรับท่านที่ทำการประเมินโครงการ ทีมงานขออนุญาตจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วยลิ้งค์ที่แนบมาแล้วนี้

เกียรติบัตรออนไลน์ คลิกที่นี่