เรียน ,

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "ม.อ.วิชาการ 2564" กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สำหรับท่านที่ทำการประเมินโครงการ ทีมงานขออนุญาตจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วยลิ้งค์ที่แนบมาแล้วนี้

เกียรติบัตรออนไลน์ คลิกที่นี่