แบบประเมินการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565

ขอขอบพระคุณสำหรับการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

ทางทีมงานจะจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปให้ท่านทาง Email ภายใน 10 นาที
หากท่านไม่เห็น Email ใน Inbox รบกวนตรวจสอบอีกครั้งใน Junk mail ครับ
Message could not be sent.Mailer Error: Invalid address: (to):