ประมวลภาพบรรยากาศ

บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 (ถ่ายภาพ / การฝึกซ้อมเสมือนจริง ) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ระหว่าง วันที่ 26 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Photo-Edu

Copyright © 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Photo-Hadyai

Copyright © 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี